Pro lidi s vášní pro hokej

Články autora: Petr Vtípil

O světových velmocích, úctě k soupeři a radosti ze hry

Autor: Petr Vtípil • 31.07.2010 • Kategorie: MS Beroun FIRS in-line hokej 2010

Každý z nás cítí větší či menší sympatie k některé zemi a mnozí z nás mají své neoblíbené státy, kam by nejeli ani zadarmo. Starší ročníky neradi vzpomínají na válečné útrapy s Německou říší, historicky neoblíbeným státem je všeobecně Rusko či, přesněji řečeno, býval Sovětský svaz. Rozporuplné pocity pociťujeme ke Spojeným státům, ke kterým shlížíme